ประชาธิปไตย

posted on 12 Nov 2005 13:03 by surat95 in Composed-by-me
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในทางออกของการแสดงถึงสิทธิในการเลือกคนเข้าไปบริหารประเทศ
 
 
 
แล้วทำไมการซื้อเสียงถึงผิดต่อระบอบประชาธิปไตย ในเมื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทำความตกลง "คุณให้เงินผม ผมเลือกคุณเข้าไปบริหารประเทศ" แล้วการใช้นโยบายต่างๆแลกกับเสียงในการเลือกตั้งล่ะ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการแจกจ่ายงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่น มันต่างกับการซื้อเสียงด้วยแบงค์แดงๆ ม่วงๆ อย่างไร
 
 
อาจกล่าวได้ว่าการซื้อเสียงเป็นการใช้ทรัพย์สินมาหลอกล่อคนที่มีฐานะยากจน คนที่ด้อยความรู้คนที่ขาดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าผู้เลือกส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ เสียงจากประชาชนที่ถูกซื้อคงมีไม่มากพอที่จะทำให้คนเลวได้เข้าไปบริหารประเทศ
 
 
ทุกวันนี้การซื้อเสียง "ผิดกฎหมาย" แต่ก็ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโกงกินกันอยู่ในสภามากมาย

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 เหตุผลหนึ่งของผู้ต่อต้านคือไม่เชื่อว่าประเทศไทยพร้อมแล้วกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
ณ วันนี้พุทธศักราช 2548 ระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ก้าวไปข้างหน้าตามโลกบ้างแล้วหรือยัง ทางออกของเรื่องนี้อาจยังอยู่ในป่าเมืองกาญจนบุรีก็ได้

Comment

Comment:

Tweet

เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น ณ ที่ใด ที่นั้นสามารถนับเป็น "ตลาด" ได้ ในตลาดเลือกตั้งนั้นมีการขายนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากและผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากย่อมสะท้อนถึงนโยบายอันเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ และสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนนี้คือการมีสัญญาผูกพันที่ต้องดำเนินให้ได้ตามการหาเสียงนั้น แต่การซื้อเสียงด้วยเงินนั้น นำมาซึ่งคะแนนเลือกตั้งที่ไม่สะท้อนถึงสภาวะใด ๆ ของนโยบายผู้ซื้อเสียง ยังมิต้องพูดถึงภาระผูกพันทางนโยบายที่จะต้องทำให้สำเร็จลุล่วง ฉะนั้น หากเราจะนับการ"เลือก"ตั้ง เป็นการ "เลือก"หานโยบายสาธารณะให้แก่สังคมโดยหวังผลที่จะตามมาในระยะเวลาของการบริหารบ้านเมือง (4 ปี ตามมาตรฐาน) การซื้อเสียงจึงผิดต่อแก่นแท้ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

#12 By ss-ck on 2009-12-27 17:54

Hi man!

#11 By tramadol (24.188.135.164) on 2006-11-16 01:53

Hi man!

#10 By tramadol (69.119.244.236) on 2006-11-16 01:52

Hi man!

#9 By tramadol (24.99.112.73) on 2006-11-16 01:50

Join the demonstrators wearing dummy explosive vests!

#8 By phentermine (64.92.171.106) on 2006-08-18 20:15

very best blog!

#7 By paxil cr (72.36.223.73) on 2006-05-07 07:22

Well done!

#6 By tramadol (72.36.223.73) on 2006-05-07 02:34

ปไคโฒ๑ฐ๗ควคขค๋กขฅชฅ๓ฅ้ฅคฅ๓ฅทฅ็ฅรฅืคฮฅอฅรฅศฅ๏กผฅฏ มดน๑ECถจตฤฒ๑คฌNPOหกฟอฒฝ1

#5 By Tramadol (72.36.223.73) on 2006-04-29 02:44

Miller I mean the events in this-wait a look at. He sighed bellowed in the damaged French twist showing off

#4 By buy tramadol (72.36.223.73) on 2006-04-16 13:09

You wouldn't xanax be asking How did not sold and buy xanax online!

#3 By xanax (72.36.223.73) on 2006-04-16 01:56

Ultram buy ultram order ultram ultram mortgage cheap ultram

#2 By ultram (72.36.223.73) on 2006-04-11 07:44

มีโกงไม่มีอด ไม่มีอดเพราะมีโกง
ชีวิตจะไม่เดือดร้อน
ถ้าหากเราโกงเนียนๆไม่มีอด